Price May Change without Notice

Teriyaki

Served w. Rice & Miso Soup or Salad
Tofu Teriyaki 10.00
Chicken Teriyaki 12.00
Beef Teriyaki 14.00
Salmon Teriyaki 14.00
Shrimp Teriyaki 14.00
Squid Teriyaki 16.00
Chicken Negimaki Teriyaki 14.00
Beef Negimaki Teriyaki 14.00
Scallop Teriyaki 16.00
Seafood Combo Teriyaki 18.00